0932 77 11 99

Trang chủ>Kim Cương Nhân Tạo

Kim Cương Nhân Tạo

BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG NHÂN TẠO

STT

Loại Đá

Giá (VND/ viên)

Chú thích

2

Kim Cương Nhân Tạo 1.5 mm

                 50.000

 

3

Kim Cương Nhân Tạo 1.7 mm

                 60.000

 

4

Kim Cương Nhân Tạo 2 mm

                 80.000

 

5

Kim Cương Nhân Tạo 2.5 mm

                 100.000

 

6

Kim Cương Nhận Tạo 3 mm

                 240.000

 

7

Kim Cương Nhân Tạo 3.5 mm

                 280.000

 

8

Kim Cương Nhân Tạo 4 mm

                 320.000

 

9

Kim Cương Nhân Tạo 4.5 mm

                 360.000

 

10

Kim Cương Nhân Tạo 5 mm

                 400.000

 

11

Kim Cương Nhân Tạo 5.3 mm

                 420.000

 

12

Kim Cương Nhân Tạo 5.4 mm

                 430.000

 

13

Kim Cương Nhân Tạo 5.5 mm

                 440.000

 

14

Kim Cương Nhân Tạo  6 mm

                 480.000

 

15

Kim Cương Nhân Tạo 6.3 mm

                 500.000

 

16

Kim Cương Nhân Tạo 6.5 mm

                 520.000

 

17

Kim Cương Nhân Tạo 7.0 mm

                 560.000

 

18

Kim Cương Nhân Tạo 7.2  mm

                 580.000

 

19

Kim Cương Nhân Tạo 7.5 mm

                 600.000

 

20

Kim Cương Nhân Tạo 8.0 mm

                 640.000

 

21

Kim Cương Nhân Tạo 8.1 mm

                 650.000

 

22

Kim Cương Nhân Tạo 8.5  mm

                 680.000

 

23

Kim Cương Nhân Tạo 9.0 mm

                 720.000

 

24

Kim Cương Nhân Tạo 9.5  mm

                 760.000

 

25

Kim Cương Nhân Tạo 10.0 mm

                 800.000

 

26

Kim Cương Nhân Tạo 11.0 mm

                840.000

 

27

Kim Cương Nhân Tạo 12.0 mm

                880.000